مقالات

پورت ها و واسط هاي توكن امنيتي

پورت ها و واسط هاي توكن امنيتي

تاریخ انتشار مطلب: 1390/4/4

توکن چیست ؟

يك رسانه الكترونيكي قابل حمل جهت نگه داري ايمن زوج كليد رمزنگاري ومقادير مربوط به هويت شناسي و انجام محاسبات مرتبط به آنها( بعنوان مثال عمليات رمزنگاري مختلف ) مي باشد . همچنين ازاين وسيله مي توان براي اعمال كنترل دسترسي استفاده كرد .

تاریخ انتشار مطلب: 1390/4/4

ليست گواهی‌های باطل شده ریشه

ليست گواهی‌های باطل شده ریشه

تاریخ انتشار مطلب: 1394/12/25