دستورالعمل دستورالعمل

"دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی میانی بازرگانی" در راستای ايجاد زيرساخت كليد عمومی در كشور و بر اساس "سياست‌های گواهی الكترونيكی مركز دولتی صدور گواهی الكترونيكی ريشه" توليد شده است. اين دستورالعمل بر پايه استاندارد X.509 تنظيم شده و با قانون تجارت الكترونيكی ايران همخواني دارد. دستورالعمل اجرایی مرکز، چگونگی ايجاد و مديريت مراكز صدور گواهی ميانی توسط مركز دولتی صدور گواهی الكترونيكی ريشه را مشخص مي‌كند. شما می‌توانيد با كليك كردن بر روي لينك زير اين دستورالعمل را دريافت نماييد.

خبر خبر

آرشیو مطالب

خبر

خبر

تاریخ مطلب: 23 فروردین 1395 بازدید ها: 155

انعقاد قرارداد با شرکت مشاور مگفا

انعقاد قرارداد با شرکت مشاور مگفا

تاریخ مطلب: 27 فروردین 1390 بازدید ها: 216

گواهي ديجيتال شناسنامه‌اي براي مبادلات الكترونيكي كشور

گواهي ديجيتال شناسنامه‌اي براي مبادلات الكترونيكي كشور

تاریخ مطلب: 22 فروردین 1390 بازدید ها: 44

افتتاح دفتر ثبت نام گواهی الکترونیک

افتتاح دفتر ثبت نام گواهی الکترونیک

تاریخ مطلب: 22 اسفند 1389 بازدید ها: 176

تاريخچه ايجاد دفتر ثبت نام گواهي الکترونيکي

تاريخچه ايجاد دفتر ثبت نام گواهي الکترونيکي

تاریخ مطلب: 20 آبان 1388 بازدید ها: 62