قوانین تجارت الکترونیک قوانین تجارت الکترونیک

قانون تجارت الكترونیكی مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الكترونیكی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به كار می‌رود. قانون مزبور در تاریخ هفدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این بخش، جهت شناسایی كاربران با موارد قانونی تصویب شده در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.