مقالات

توکن چیست ؟

انتشار یافته در : 1390/4/4

پورت ها و واسط هاي توكن امنيتي

انتشار یافته در : 1390/4/4

ليست گواهی‌های باطل شده ریشه

انتشار یافته در : 1394/12/25

مخزن مخزن

جهت اتصال به مخزن گواهی های صادرشده از لینک زیر استفاده نمایید

ldap://LDAP.GICA.IR